4.11» 3 Uitgebreid, lager onderwijs 4.11.31-1 4.H.3I Openbaar uitgebreid lager onderwijs I69.3OO,-- vergoeding van bet Rijk jaarwedden der onderwijzers f alsvoren afrekening vorige jaren schoolgelden bijdragen van gemeenten 3.296,-- 25.000," 5.430," nadelig saldo 1949 63.864,41 1950 53.652,12 203. 026, f 53.652,12 transporteren f 256.678,!- 4.11.3 Uitgebreid lager onderwijs 4.H.3I Openbaar uitgebreid lager onderwijs 121,31-2 personeelskosten? jaarwedden vaste leerkrachten/" I69.3OO,™- gymnastiek-onder- wi jzers jaarwedden handwerkonderwij- zeressen jaarwedden tijdelijk personeel vergoeding akte Fries verplaatsingskosten en keuring sociale lasten It It II -3 huisvestingskosten? onderhoud gebouwen f schoolmeuhelen verlichting, verwarming en schoonhouden bedrijfskosten verzekering gebouwen en inventaris rente afschrijving gebruik school lokalen lagere avond handelsschool middelbare avond- handelssohool schoolartsen- dienst 635, 2.050,80 569,66 450,— 14.000,— 8.000,— 6.500,— 50,— I.050,— 2.255,10 201.155,10 9.400,— 3.685,— 13.466,— 573,06 230,— 1.437,72 5.594,76 34.386,54 -/ 3.705,46 f 30.681,08 onderhoudskosten J 6.736, aanschaffen schoolmeuhelen 7»400,' -4 leermiddelen e.d.s leermiddelen advertenties en telefoon aansluiting schoolbibliotheken ouderavonden vacatures opbrengst werkstukken handwerken -5 overige kosten? oudercommissies schooltoezicht film zwemonderwi j s vervoerskosten leermiddelenbureau 4 14.136,94 8.608 336, 744, 45, 250,— 9.983,™ 100,— 75,- 33,- 235,- 150,- 50,- ■279,- 44.818,02 9.883,- transporteren 256.678,12 822,-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 274