127.765,02 4.II.52-5 subsidiess 30=000, 162.765,02 4.11.51-1 4=11.5 Voorbereidend, lager onderwijs 4=11=51 Openbaar voorbereidend lager onderwijs schoolgelden 5.000,— nadelig saldo 1949 117=735,65 1950 127.765,02 4.11=52 Bijzonder voorbereidend lager nadelig saldo 1949 16.150 I95O/ 30.000 onderwijs 30.000, 162.765,02 nadelig slot rekening 4=11=5 1949 133.885,65 1950 157.765,02 4=11=5 Voorbereidend lager onderwijs 4.H.5I Openbaar voorbereidend lager onderwijs 1.11.51-2 per soneelskosten jaarwedden vast personeel 72.100, tijdelijk personeel" 2.000, verplaatsingskosten en keuring 530, sociale lasten 5«774,47 -4 leermiddelen e.d.s leermiddelen f 3=338,- leermiddelenbureau 111,- advertenties 50,- vacatures 40,- 80.404,47 -3 huisvestingskosten! onderhoud gebouwen 14=352, schoolmeubelen 9=688, verlichting, verwarming, schoonhouden 22.849, rente 445,29 afschrijving 1.487,26 48.821,55 3.539- 4.H.52 Bijzonder voorbereidend lager onderwijs R.K. bewaarschool te Leeuw, 7 500,— Chr. bev/aarscholen, te IO.5OO, R.I2. be¥/aarschool te Huizum 4»500, Chr. bewaarschool te 3=000, Kleuterschool Leldcum 1,500,— Kleuterschool Huizum (west) 3=000,-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 277