30.000,- 16.200,- 7.012,. f 4»12 Middelbaar onderwijs 4.12,1 H.B, 4.12.1-1 schoolgelden subsidie van het Rijk subsidie Kamer v, Koophandel bijdragen van gemeenten 9.000 28.950 100 10.225 nadelig saldo 1949 71.787,63 1950 71.271,52 48.275, 71.271,52 4.12.2 Middelbare school en H.B.S. voor meisjes 4.12.2-1 schoolgelden subsidie van het Rijk bijdragen van gemeenten tl It nadelig saldo 1949 74.133,54 1950 91.648,24 53.212,— 91.648,24 transporteren f 264.406,7° 4.12 Middelbaar onderwijs 100.267,02 16.479,50 4.12.1 H.B.S. A 4.12.1-2 personeelskosten; jaarwedden directeur en leraren. - verplaatsingskosten keuring en controle sociale lasten -3 huisvestingskosten; onderhoud gebouwen meubilair verlichting, verwarming, schoonhouden rente afschrijving -4 leermiddelen e.d.s spelmateriaal lichamelijke oefening instrumentarium schoolbibliotheek administratiekosten opbrengst lesroosters en programmas 2.750,- -5 ove.:.ige kosten; plaats schooltoezicht 50,- 4.12.2 Middelbare school en H.B.S. voor meisjes 4.12.2-2 personeelskosten; jaarwedden directeur en leraren 109.481, verplaatsingskosten 1.000, keuring en contrSle 25, sociale lasten 11.975,49 A. 90.624,— ft 1.000,-- ft 25, 1! 8.618,02 4.533,™ f? 5.616,— ff 5.558,— tt 49,44 1! 723,06 1.000, tl 600,— tt 400,— tt 800,— 2.800,— tt 50,— 122.481,49 -3 huisvestingskosten; onderhoud gebouwen f 6.304,— meubilair 4.041,— verlichting, vervorming, schoonhouden 5 «714,™ rente 1.133,32 afschrijving 2.411,43 19.603,75 -4 leermiddelen e.d.s spelmateriaal lichamelijke oefening 1.000,- instrumentarium 600,- schoolbibliotheek 400,- administratiekosten 800,- 2.800,- opbrengst lesroosters en programmas 75,- 2.725,— transporteren 264.356,76

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 278