4.I3.I Gymnasium 84.290,09 4.12 3-5 bijdragen; 1.800,- 4° 12. 3 Rijles H.B.3. nadelig saldo 1949 37.-560,— 1950 35.23O,— 35.230,-. 299.636,76 nadelig slotrekening 4.12 1949 183.481,17 1950 198.149,76 4.13 Voorbereidend hoger onderwijs schoolgelden 25.000, subsidie van het Rijk 12.150,— bijdragen van gemeenten 10.028,— nadelig saldo 1949 73.259,79 1950 8/1.290,09 47.178,- 131.468,09 transport 264.356,76 -5 overige kostens plaatselijk schooltoezicht f 50, 4.12.3 Rijks H.B.S. bijdrage in de kosten van Rijks hogere burgerscholen 35»230,— 299.636,76 4.I3 Voorbereidend hoger onderwijs 4.13.1 Gymnasium 4.I3. 1-2 personeelskosten? jaarwedden rector en lerarer/ 97»365, verplaatsingskosten 2.000,- keuring en contr&le 25, sociale lasten 10,282,52 109.672,52 —3 huisvestingskosten? onderhoud gebouwen 1,483,— meubilair I.265, verlichting, verwarming, schoonhouden 7«692, rente 4.633,71 afschrijving 11 4.846,86 -4 leermiddelen e.d.s 19.920,57 spelmateriaal lichamelijke oefening 1.000,- administratiekosten 800, opbrengst programma's en lesroosters 25,- 1.775,- overige kostens college van curatoren 100,- 131.468,09

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 279