GERAAMD BEDRAG 1 J'477 Rente van geldleningen ten laste van Hoofdstuk VIII 9 komende i H INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII 9 en 10, gewone dienst Per transport 128 l Overige ontvangsten Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII 9 10. Bijzonder buitengewoon lager onderwijs. Geen inkomsten. Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VHI 10 Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. in het vorig jaar. thans voorgedragei 21.135,49 11.224,40 memorie 21.135,49 43.762,44 11.224,40 43.599,97 13.075,- memorifl Per transport 4' Rente van waarborgsommen, gestort door besturen van bijzondere scholen Et 6 Teruggaaf van schoolgelden 47 Aflossing van geldleningen ten laste van Hoofdstuk VIII 9 komende 47' Bijdrage aan HoofdstukVIII §9 van de kapitaaldicnst 13.075,- 47.558,21 Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk VIII 9 10. Bijzonder buitengewoon lager onderwijs. Bijdragen aan andere gemeenten ingevolge art. 25, vijfde lid, van het Koninklijk Besluit van 22 October 1923 (Staatsblad no. 489) 480A Bijdragen aan andere gemeenten ingevolge titel Va der Lager-onderwijswet 1920 481 Bijdrage in de kosten van uit deze gemeente afkomstige leerlingen van het instituut voor doofstommen te Gro ningen 45,— 85,— 150,-1 Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk VIII 10 32.555,10 70,56 94,50 3.053,23 4.801,18 3.187,87 43.762,44 21.135,49 22.626,95 45,— 45,- 35.572.18 70,56 memorie 2.705,90 5.214,46 39.257,50 36,87 43.599,97 11.224,40 32.375,57 85,- memone 85.— 85,- 545,- memone 2.541,25 5.214,46 47.558,21 13.075,— 34.433,21 memorie 150,— memorie 150,— 150,— li I

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 27