1.000,- 400, 1.400,- 4.14.2 Middelbare avondhandelsschool 900,-- f 4.205, 1.409,50 21.866,95 4.14 Handelsonderwijs 4.14ol Lagere .avondhandels school 4.14. I"2 12.280,— 1.001,65 4.14.2 Middelbare avondhandelsschool 200,- 100,- 13.281,65 2.050,80 920, 300, 4.14 Handelsonderwijs 4.14» 1-1 schoolgelden bijdragen van gemeenten 4.14.1 Lagere avondhandelsschool tl nadelig saldo 1949 14.547,33 1950 14.852,45 14.852,45 4.14. 2-1 schoolgelden subsidie van het Rijk subsidie Kamer van Koophandel bijdragen van gemeenten 2.755, 100, 450, nadelig saldo 1949 988,51 1950 1.409,50 nadelig slot rekening 4.14. 1949 15.535,84 1950 16.261,95 -3 -4 personeelskostens salarissen directeur en leraren sociale lasten - huisvestingskostens leermiddelen e.d.s leermiddelen advertentiekosten It 750,- 170," 4,14. 2-2 personeelskosten? salarissen directeur en leraren sociale lasten -3 huisvestingskosten? -4 leermiddelen e.d.s leermiddelen advertentiekosten 4.375,— 369,84 4.744,84 56966 21.866,95 IV 'l

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 280