23.540, f 405.766,- 43.200,. 19.938,48 19.938,48 129.306,— 4.16» -3 huisvestingskosten kweekschool; 4.15 Nijverheidsonderwijs 4.15» 1-1 4.15»! Lager nijverheidsonderwijs bijdrage van gemeenten 20.040, terugontvangst van subsidies 3-500, nadelig saldo 1949 94.051,- 1950 /105.766r 4.15»2 Middelbaar nijver he i d sonderwi j s 4.15« 1~1 bijdragen van gemeenten 9.650, terugontvangst van subsidien" l.'iOO. nadelig saldo 1949 31.030 4950 43.200 f II.I50,— 183.656,- nadelig slot rekening 4,15 1949 I25.O8I,— 1950 148.966,-- 4»-16 Algemene opleidingen nadelig saldo 1949 20.719,03 1950 19.938,48 4.15 Nijverheidsonderwijs 4ol5«l Lager nijverheidsonderwijs 4,15, 1-5 subsidies en bijdragen? ambachtsschool 66,000, industrie- en huishoud school 36.622,— 4.77O,— nijverheidsavondschool avond-cursus voorbereiding M.T.S. 1.140, Chr.industrie- en huishoud •- school I8.258,— leerlingstelsel 500,— Chrlandbouwhuishoudonderwijs" 242,— bakkersdagvakscho01 1-774,— 4.15.2 Middelbaar nijverheidsonderwijs 4,15. 2-5 subsidies.: middelbare technische schoo]/ 48.750,-- middelbare school voor scheepswerktuiglcundigen 4.500,— voortgezet bouwkunst- onderwijs Fryske Akademy 1.100,— 54.350, 183.656,- 4.16 Algemene opleidingen onderhoud gebouw 1,140,- meubilair 300,— verlichting, verwarming, schoonhouden 3.204, belasting en verzekering 158, bedrijfskosten gem. werken 960, rente 684,66 afschrijving 3.438,82 9.885,48 afg huuropbrengst 5°0001 -5 subsidies e.d,s fryske Akademy 1.600, studiefonds onvermogenden 10.000, opleiding onderwijzeressen kleuterscholen 1.473, opleiding leerkrachten nijverheidsonderwijs I.98O, 4.885,48 15.053,- 19.938,48

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 281