4.17 Vorming buiten schoolverband nadelig saldo 1949 I.75O,— 1950 9.532,— 9-532,— 1950 6.836,88 78< 1.794,- 78,- 1.872, 7.660, 4.21 Musea 915,— it 240, 1 951, II 408- tl 10,17 II 96,87 9.532,- 4o 2 KOTSTEN SN WETENSCHAPPEN 4.21 Musea 4.21.1 Princessehof (Chinese en Indonesische kunst) 4.21. 1-1 subsidie van het Rijk 250 entreegelden 300 1550,- nadelig saldo 1949 6.407,27 6.836,88 transporteren 7» 386,88 4.17 Vorming buiten schoolverband 4.17. 3/4 kosten Jeugdgebouw Doelestraat; onderhoud gebouw/ 120,- meubilair" 90,- verlichting,verwar ming, schoonhouden 1.285,- bedrijf skosten gem. werken 2995 bureaukostens telefoon 5 subsidiess.d. stichting Clubhuizen jeugdleeszaal Ned,jeugdherberg-centrale t! 7.500,- 150,. 10.- 9.532,- 4.21.1 Princessehof (Chinese en Indonesische kunst) 4.21. 1-2 personeelskosten; jaarwedde assistent 3.174, aandeel entreegelden 150,- loon hulpassistent 11 800, sociale lasten 291,84 4.415,84 -3 huisvestingskosten; onderhoud gebouwi en ter reinen onderhoud meubilair verlichting, verwarming, schoonhouden bedrijfskosten gem. werken rente afschrijving ^°,oI 2.621,04 -4 bureaukosten;, drukwerk enz. 350, transporteren 7*386,88

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 282