,21a 2 Pier Pandertempel (beeldhouwkunst 7.386,88 636,31 4.22.3 De Oldehove 2.845,— 4.22 Monumenten van geschiedenis en kunst 4.22.1 Carillon 4.22.2 Mercuriusfontein transport 21a 2-1 entreegelden nadelig saldo 1949 4.128,53 1950 2» 226, 24 450,— f 2.226,24 4.21.3 Overige musea nadelig saldo 1949 la 000,— 1950 I.25O,— 1.250,— 11.313,12 nadelig slot rekening 4.21 1949 11.535,80 1950 10.313,12 4.22 Monumenten van geschiedenis en kunst 4»22.1 Carillon nadelig saldo 1949 '645,74 1950 636,31 4a22a2 Mercuriusfontein nadelig saldo 1949 922,— 1950 1.000,— 1.000,- nadelig saldo 1949 1.798,94 1950 2.845,— transporteren 4.481,31 transport 7«386,88 4.21.2 Pier Pandertempel ("beeldhouwkunst) 4.21. 2-2 personeelskosten? bezoldiging concierge 598, sociale lasten 93, 601,— -3 hui sve stingskostem onderhoud gehouv/ 205,— verlichting, verwarming, schoonhouden 35, bedrijfskosten gem. werken 36, rente "233,66 afschrijving 1.565,58 2.075,24 4.21.3 Overige musea 4.21. 3-5 subsidiess Fries genootschap voor ge schied- oudheid- en taalkunde/* 750, Ver. Fries Natuurhistorisch Museum 590, I.25O,— 11.313,12 4.22. 1-2 personeelskosten? wachtgeld stadsheiaardier f 262, -3 kapitaalskostens rente 35,57 afschrijving 338,74 374,31 4.22. 2-3 onderhoudskostens onderhoud fontein f 250, water en stroom 25O,— onderhoud en bediening motor" 25O, bedrijfskosten gem. werken 250, 1.000,— 4.22.3 De Oldehove 4.22. 3-3 onderhoudskosten; -3_1_ torenj_ onderhoud toren f 600, bliksembeveiliging 59, bedrijf sk. gem. werk. 200,f 850, -32_ kiokkenspelj onderhoud klolcken stoel 430,— nastellen klokken 1,000, hedrijfsk.gem.werk. 565,1«995, 2.845,— transporteren 4.481,31

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 283