11 2.249,60 transport j, 50.5,,^ 4° 3^.4 Euizum, Lekkum en Wirdum 4.32.4 -1 huur sportterrein Huizum 350, 1 950,- grasgewas "u 4 huur sportterrein Lekkum 50' nadelig saldo 1949 2.860,— 1950 2.762,60 2.762,60 62.294,91 nadelig slot rekening 4. 3? 1949 61.227,01 1950 51.344,91 transport 4. 32.4 Huizum, Le kleum en Wirdum 4,32.4 "2 personeelskosten' beloning bewakers -3 onderhoudskosten e.d.s onderhoud terreinen f 1,600,— bedrijfskosten gem. werken 480, rente 39,60 afschrijving 130,— 58.582,31 1.463,— 62.294,91

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 287