4o4 erediensten. 44 CV 15.259, 4.4I.I -2 -31 _kantoor_c 20,- V 000,— 150,— 100,— -5 overige kostens 112,— 10,— tt 20,— 75,— !t 300,— 11.361. 180, V 2.I4O,— 5.000,— 1.092,— 3.000,— 40,— 1.000, 1.009,60 380,- 380,- 13.281,60 4.41 Begraafplaatsen 4.41.1 Spanjaardslaan begrafenisrechten 150?' rente afkoopsommen voort durend onderhoud 290,- nadelig saldo 1949 4.665,96 1950 15.259,— 4.41.2 Noorderbegraafplaats begrafenisrechten 11.850, rente afkoopsommen voor.t-*- durend onderhoud 291?33 nadelig saldo 1949 25.331,67 1950 24.027,17 12.141,33 24.027,17 Transporteren 4.41 Begraafplaatsen -3 4.41.1. Spanjaardslaan personeelskosteng gedeelte jaarwedde directeur/ 11 jaarwedden dood gravers gedeelte loon loswerkman loon tuinman bedrijfskosten gem. werken sociale lasten onderhoudskosten; schoonmaken water enz. 25?" -32 gebouwen en terreinen; gewoon onderhoud gebouv/en 520,— buitengewoon onderh.geb. 7. verlichting en verwarming" 10,— assurantie 13,— onderh.banken" paden 200,— bomen en heesters bedrijfskosten gem, werken 3. 323,— -4 bureaukosten e.d.g drukwerk enz. telefoon gereedschappen onkruidverdelging 236? 493,— I.092,— I.500? 500,— 45: 11.316, 3.933: 30, 375: -3 4.41.2 Noorderbegraafplaats 4.41.2 -2 personeelskostens gedeelte jaarwedde directeur/ jaarwedden dood gravers gedeelte loon loswerkman loon tuinlieden rijwieltoelage bedrijfskosten gem. werken sociale lasten onderhoudskosten ed. -31 kantoor schoonmaken 200, water e.d. tr. transporteren 28,980,60

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 288