Batig slot van Hoofdstuk VIII 12 INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII 11 en 12, gewone dienst. Batig slot van Hoofdstuk VIII 11 Nadelig slot van Hoofdstuk VIII 11 Nadelig slot van Hoofdstuk VIII 12... 1.505 UITGAVEN, HOOFDSTUK VÏIJ 11 en 12, gewone dienst. 1950 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven 12. Lager onderwijs. (niet vallende onder de 1 t/m. 11). 129 Verhaal van pensioensbijdragen (zie Hoofdstuk II, volg- nummer 8) 130 Schoolgelden: a. betreffende het in het dienstjaar aanvan gende schoolgeldjaar350, b. betreffende het in het dienstjaar eindigende schoolgeld jaar650, 131 Bijdragen van andere gemeenten in de kosten van de lagere avondhandelsschool BEDRAG thans voorgedragen 336,97 OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. 11. Bijzonder voorbereidend lager onderwijs. Teruggaaf van te veel ontvangen voorschotten op de subsidiën in het belang van het bijzonder voorbereidend lager onderwijs Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. 841,66 12.797,63 GERAAMD 1.872,94 in het vorig jaar. memorie memorie OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten 12. Lager onderwijs. (niet vallende onder de 1 t/m 11). Kosten van de lagere avondhandelsschool Kosten van het plaatselijk schooltoezicht Kosten der commissiës tot wering van schoolverzuim Teruggaaf van schoolgelden Verstrekking van gemeentewege van voeding en kleding aan schoolgaande kinderen Subsidiën aan verenigingen in het belang van de voe ding en kleding van schoolgaande kinderen Subsidie aan het bestuur van het schoolfonds voor schip perskinderen in Friesland Uitgaven als bedoeld in art. 13 der Lager-onderwijs- wet 1920 Kosten ter zake van verzekering, pensionnering enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 250 tot en met 259) Kosten Nederlandse Onderwijsfilm Kosten van zwemonderricht Bijdrage aan Hoofdstuk VIII 12 van de kapitaal- dienst Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten 12.797,63 841,66 11.955,97 33.829,26 1.746,63 32.082,63 30.000,— 3 thans voorgedragen. 30.000,— ■\3.064A^ 200,-" lllS* 73,33 •—""3 22,50 906,27 1.386,61 2.694,10 195,— 11. Bijzonder voorbereidend lager onderwijs. Subsidiën in het belang van het bijzonder voorbereidend lager onderwijsf 12.797,63 in het vorig jaar. memorie 1.119,76 3.580,— 14.000,— 30.000,— 13.200,— 200,— 765,— memorie 500,— memorie 22,50 500 1 948,20 2.775.— 14.550,— 34.460,70 2.307,85 32.152,85 GERAAMD BEDRAG

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 28