68.646,91 -36 winterdienst: 7 6,348,25 7 2.327,63 19.000,— 7 14.691,92 7 12.654,40 transport 600.164,74 transporteren 600,164,74 transport 309.338.16 -35 straatveegdienstens personeelslastens gedeelte salaris opzichter f 1,500, arbeidslonen straatvegers 35*000, arbeidslonen wieden straten 265,48 rijwielvergoeding werkman Wirdum 15, sociale lasten 16.280,71 53.061,19 onderhoudskostens aandeel onderh. kosten 5*792,29 huur terrein Wirdum 20, 7 5*812,29 algemene onkosten: aandeel algemene onkosten f 7*145,80 weedkiller 300, 7*445,80 tractiekostens auto's 1.112,78 paarden 1.214,85 2.327,63 personeelslasten: arbeidslonen f 2.000, sociale lasten 885,65 2,885,65 onderhoudskosten: f 1.092,87 algemene onkostens aandeel algeme ne onkosten 1.348,25 zand en zout 2.000,— zand en zout strooien 1.000, sneeuwruimen 2.000, tractiekostens auto's f 1.112,78 paarden 1.214,85 -37 straatverlichting en tijdsaanwijzing; x straatverlichting personeelslasten: eïectriciteit f 15.000, gas 4*000,— kapitaalslastens eïectriciteit 13.966,67 gas 725,25 tr. 33.691,92 transporteren f 390.639,47

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 291