f 2.852,17 2.500,— j 96.i06, li transport 600,164^4 600.164,74 4- overeenkomstig organische indeling begroting reinigingstedrijf x overeenkomstig organische indeling "begroting electriciteits- en gasbedrijf. transport 390»639,47 33.691,92 belasting en verzekering. electriciteit 2.254,36 gas 597,81 materialen uit eigen magazijn; electriciteit 13.500, gas 1.000, -/ 14.500,— leveranties en diensten derden: electriciteit 4.676, gas I.56O, 6.236,— magazijndienst; electriciteit 4.O5O, gas 294,— 4.344,— werkplaatsen; electriciteit 2.35°, gas 150, 64.124,05 stroomverbruik 19*348,50 gasverbruik 11.600, 95.072,59 of rond 95*073, t i j d saanwi j z ing onderhoud klokken f 400,- regelen uurwerken 520, bedrijfskosten gem. werken 113, 1.033,— 38 kapitaalslastens rente 27.119,88 afschrijving 86.049,39 113.169,27 39 overige kosten; advertentiekosten e.d. f 250,— 600.164,74 1 "i 'I',

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 292