14.761,- 5.23 "2 5.24 Kwekerij ,000, I50,— 1.100,— 250,— •120,— 500,— 3.062,— 1.300,— 805,7- 20,— 2.200,— 1.600,— 2.,820, 5.-OOO,— 11.400, 136.225,20 transport 29.639,-. 5.23 Overige plantsoenen nadelig saldo 1949 91.839,51 1950 91.825,20 91.825,20 5.24 Kwekerij nadelig saldo 1949 13.830,— 1950 14.761,— 136.225,20 nadelig slot rekening 5*2 1949 133.355,51 1950 134.925,20 transpoi-t 29.635j 5.1 -3 5.23 Overige plantsoenen personeelskostens personeelskostens -4 overige kostens glas uniformpetten 11 premie ongevallen wet If bedrijfskosten gem. werken ff 16.553,-- onderhoudskosten e.d.s onderhoud vijvers gr ondvei-be tering tf onderhoud plantsoenafkeringen tl 1.600,™ aanplanting ff 3.000, onderhoud banken 1! aanschaffen banken It 960,— bedrijfskosten gem. werken 11 rente 11 1.774,47 afschrijving 11 7.010,73 overige kostens gereedschappen enz. olie en benzine 11 water It bomen, heesters,planten,zaden It grond, grind, mest It bedrijfskosten gem. werken tl arbeidslonen kwekerij boomkwekeri j 11 2.00C,— bedrijfskosten gem. werken II 4.400,— onderhoudskosten: onderhoud kassen 1.275,— huren 11 170,— verlichting, verwarming tl 1.000,— assurantie e.d. 11 66 bedrijfskosten gem. werken tl 600,— 64.803,- 18.277,20 8.745,- 3.111,- 250,-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 294