16.000, 150.404,46 166.404,46 5.4 HAVENDIENST c/ ~r v u 54.210,81 5.3 BRUGGEN EE PIJPEE -3 onderhoudskosten e.d.s 16.-300,— 1.277,— 8.460,— 10.138,-- 19.926,77 28.857,69 63.050, 166.404,46 5.4 HAVENDIENST 5. 4 -2 personeelskosten: 3.830,— 525,— ft 350,— t! 11=600,— tl 2.935,— t! 1.395,81 25.765,16 350,— It 50,— 46.400,97 400. 54.210,81 5=3 BRUGGEM EE PIJPEE 5= 3-1 "bruggelden nadelig saldo 1949 155=745,35 1950 150.404,46 5= 4 -1 kadegeld 3.400, havengeld 9 900,' veergelden 127 nadelig saldo 1949 20.899,48 1950 40.733,81 13.427, 40.783,01 5, 3 -2 personeelskosten: beloning brugwachters f 50.000, bediening brug Pott- marge I.O5O,— bedrijfskosten gem, werken 12,000,- onderhoud bruggen met hand bediening onderhoud bruggen met elec- triciteitsbediening onderhoud brugwachterswoningen pijpen "bedrijfskosten gem. werken rente afschrijving 18.395,- 103.354,46 -4 aandeel salaris directeur controleur schrijver 2e kl beloning gaarder havengeld dienstkleding rijwieltoelagen sociale lasten I! -3 onderhoudskosten: 1.697,— 1.467,— 500,— 3.198,— 15,— 81,— 45i;84 onderhoud kanalen en sloten ponten M taluds wallen bedrijfskosten gem» werken rente afschrijving U bureaukosten, drukwerk enz. telefoon 7=409,34

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 295