22.010,- 6.760,72 6.760,72 -3 2.000,- 23.700,- 5.5 CENTEAAL AUTOBUSSTATION standplaatsen 4.000, pacht restauratie 10."660, benzine installatie 1,000, diverse ontvangsten 100, bijdrage N. S„ expl. tekort 6.250, nadelig saldo 1949 1950 1.690,— I.690, 23.7OO,™ 5.6 VLIEGVELD nadelig saldo 1949 6.850,72 1950 6.760,72 5.5 CENTEAAL AUTOBUSSTATION 5. 5-2 personeelskosten;; toezicht bediening benzinepomp onderhoudskosten e.d. gebruik terrein onderhoud verlichting perrons bedrijfskosten gem» werken rente afschrijving -5 overige kostens 50 'jo pacht restauratie boven 5000?aan N.S, II 500,- 3.020,- 2.300,- 350,- -700,- 4.500,- 7.500,- 2.500,- 18.370,- 2.830, 5.6 VLIEGVELD 5. 6-3 onderhoudskosten-e.d.s rente afschrijving 3.490,72 3.270,— 6.760,72 6.760,72

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 296