64.311,66 -3 onderhoudskosten e.d.s -31 ^onderhoud; gebouwen terreinen meubilair en gereedschappen lichtverv/arming bedrijfskosten 815,— 100,— 3.140,—/ 500,— 9.963,58 1.260,- 1.100, 400, 638, 9.509, 1.104, 900, 4.500, - 62, 3.000, 20.590, 25O,— 100,— 6.12 -2 1.058,51 4,637,66 82.848,66 ECONOMISCHE ZAKEN 6.1 MARKTEN 6.11 Veemarkt .1 -1 marlctgelden 39*700, vaste standplaatsen 1.300, huur kassierslcantoortje 360, diverse ontvangsten 400, 41.760, nadelig saldo 1949 52.475,29 1950/ 64.311,66 6,12 Overige markten en parkeerplaatsen -1 kramen en dissen 4*800, pachtsom Zaterdagavondmarkt 500, pachtsommen vaste standplaatsen 6<r000, staangeld voertuigen 5*500, 16.800,-- transporteren 122.571?'-° 6.11 Veemarkt 6.11 ~2 per sone e1sko stens aandeel salaris directeur i! controleur schrijver beloning gaarder marlctgelden personeel veemarkt uurlonen los personeel lonen buitengewone markten beloning veeartsen dienstkleding en rijwiel toe lage sociale lasten 2.435," 13.500,- -32_schoonhouden. personeelslasten;, arbeidsloon 22.000, ged,salaris opz. sociale lasten onderhoudskosten algemene on kosten tractlekosten overige kosten water materialen grasdoden sneeuwruimen 4.449.55 5.489,29 2.225.56 3.700,— 1.500,— 300,— 500,— of rond - 3 3_ kapitaa1s ko s t e n 3 rente- 3.696,40 afschrijving 7»934,2fy" -4 -5 bureaubehoeften, drukwerken, bureaubehoeften telefoon overige kosten stro tl 50.628,— 11.630,66 6.12 Overige markten en parkeerplaatsen -3 -4 personeelskostens aandeel salaris dix-ecteur controleur schrijver beloning gaarders parkeerter reinen sociale lasten onderhoudskosten; rente afschrijving bureaukosten: drukwerk enz. telefoon It 437,— 361,— 100,— 1.000,-- 168,46 100,— J:25," f_ transporteren 22.473; .2 35Ö.— 490,— 2.072,46 5.696,17 125," 113.965,29

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 297