2.686,89 6.3 LAÏFDBOUW 122.871,66 II II 2.24O,— II 2.9OO,— 1! II 958,— II 4.400,— It 2.255,— If II 922,58 It 3.204,18 150,— 11 50,— 11 It 283,— 25.060,89 122.871,66 122.871,66 nadelig slot-rekening 6.1 1949 43.650,29 1950 55.405,29 6.2 BEURS Elf WAAG rechten huur rijwi e lhewaar pl aa t s pacht "buffetten toezicht autobusstation af- omzetbelasting 18.950,— 11 1.000,— tl 1.000,— 11 2.000,— 22.95O,— T1 576,— nadelig saldo 1949 10.553,16 1950 2.686,89 22.374,- 25,060,89 nadelig saldo 1949 380,50 1950 232,50 232,50 batig saldo 1949 8.825,— 1950 8.906,37 8.906,37 6.2 BEURS EU WAAG per sonee1sko sten» aandeel salaris directeur schrijver beloning bediende waagwerker sociale lasten 1,.215,13 8.552,13 huisvestingskosten', onderhoud gebouw meubilair verlichting, verwarming schoonhouden bedrijfskosten gem. werken rente afschrijving 3» 204,18 14.954,76 bureaukosten e.d.s drukwerken enz. toelage beurscommissie telefoon 940,— 1.140, overigeko stens douane kantoor rijwielbewaar plaats 283,f 414: 1.697,— 500,— 1*215,13 e O 1.42Ö,— 1.795,— 940,— 131,-- 6.3 LA3STDB0UW onderhoudskosten; onderhoud reed. Kalverdijkje f 119, Red. Heide Mij. 5,50 land- en tuinbouwonderwijs 7!108,f 113,50 232,50

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 298