GEWONE DIENST. KAPITAALDIENS T. AFDELING I. 2 2A 6 10 11 12 2 I AFDELING 11. 2 2A 3 4 5 6 7 7A 8 9 10 12 13 14 15 5 16 2 110 112 112 112 112 116 116 122 - Bladz. HOOFDSTUK I II III IV V VI VII VIII 1 3 4 5 7 7A 8 9 13 14 15 s 16 IX X XI XII XIII 1 1 2 3 4 5 6 7 XIV XV XVI Vroegere diensten Algemeen beheer Openbare veiligheid Volksgezondheid Volkshuisvesting Openbare werken Eigendommen, niet voor de openbare dienst bestemd Onderwijs, kunsten en wetenschappen Lager huisonderwijs Openbaar gewoon lager onderwijs Openbaar voortgezet gewoon lager onderwijs Openbaar vervolgonderwijs Openbaar uitgebreid lager onderwijs Openbaar buitengewoon lager onderwijs Openbaar voorbereidend lager onderwijs Bijzonder gewoon lager onderwijs Bijzonder voortgezet gewoon lager onderwijs Bijzonder vervolgonderwijs Bijzonder uitgebreid lager onderwijs Bijzonder buitengewoon lager onderwijs Bijzonder voorbereidend lager onderwijs Lager onderwijs, niet vallende onder de 1 t/m 11 Middelbaar onderwijs Hoger onderwijs Nijverheidsonderwijs Onderwijs, kunsten en wetenschappen, niet vallende onder de 1 t/m 15 Maatschappelijke steun en voorzorg Landbouw Handel en nijverheid Dekkingsmiddelen van algemene aard Belastingen i Algemene uitkeringen en bijdragen Bedrijven Electriciteitbedrijf Grondbedrijf Woningbedrijf Gasfabriek Reinigingsbedrijf Gemeentewerken Bank van lening Openbaar slachthuis Kasvoorzieningen Overige inkomsten en uitgaven Onvoorziene uitgaven 6 6 22 26 30 32 36 38 38 38 40 42 42 44 46 48 50 50 50 52 54 54 56 58 60 62 66 70 70 72 72 74 78 78 78 80 80 82 82 84 84 86 86 HOOFDSTUK 1 2 33 33 33 33 33 II III IV V VI VII VIII 1 11 IX X XI XII XIII XIV XV XVI 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Vroegere diensten Saldi van de gewone dienst Saldi van de kapitaaldienst Algemeen beheer Openbare veiligheid Volksgezondheid Volkshuisvesting Openbare werken Eigendommen, niet voor de openbare dienst bestemd Onderwijs, kunsten en wetenschappen Lager huisonderwijs Openbaar gewoon lager onderwijs Openbaar voortgezet gewoon lager onderwijs Openbaar vervolgonderwijs Openbaar uitgebreid lager onderwijs Openbaar buitengewoon lager onderwijs Openbaar voorbereidend lager onderwijs Bijzonder gewoon lager onderwijs Bijzonder voortgezet gewoon lager onderwijs Bijzonder vervolgonderwijs Bijzonder uitgebreid lager onderwijs Bijzonder buitengewoon lager onderwijs Bijzonder voorbereidend lager onderwijs Lager onderwijs, niet vallende onder de 1 t/m 11 Middelbaar onderwijs Hoger onderwijs Nijverheidsonderwijs Onderwijs, kunsten en wetenschappen, niet vallende onder de 1 t/m 15 Maatschappelijke steun en voorzorg Landbouw Handel en nijverheid Dekkingsmiddelen van algemene aard Belastingen Algemene uitkeringen en bijdragen Bedrijven Electriciteitbedrijf Grondbedrijf Woningbedrijf Gasfabriek Reinigingsbedrijf Gemeentewerken Bank van lening Openbaar slachthuis Kasgeldvoorzieningen Overige inkomsten en uitgaven Geldlening Verzameling Staat van de schulden (uitgezonderd de schulden, bij wijze van annuïteit aangegaan) Staat van de schulden aangegaan bij wijze van annuïteit Staat van door de gemeente gewaarborgde geldleningen Bladz. 92 92 94 96 96 96 98 100 102 104 104 104 104 104 106 106 106 106 108 108 108 108 110 110 110 110 110 112 112 112 112 114 114 114 114 114 116 116 118 124 140 146

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 2