1.963.287,34 6.51.3 102.615,12 11 106.898,74 n 1.405,— 11 6.599,01 ti 19.000,-- 1! 9.000,— n" 92.342,07 it 28.357,50 11 5.590,— it 23.221,04 it 3.666,50 M 851,— II 26.576,26 It 14.552,71 11 21.340,— 000, 400, 5.600,- 1.882,- 1.384,- 6.51.4 462.014,95 ENERGIEVOORZIENING 6.51 Electriciteitsbed.ri.if 4- stroomopbrengst f 1.833.041,89 meterhuur 51»757,60 werken voor derden 22.690,82 openbare verlichting en tijdaanwijzing 55-797,03 1.963.287,34 overeenkomstig organische indeling begroting Electriciteitsbedrijf *6751.1 Stroominkoop: 6.51.2 Electriciteitsdistributies personeelslasten kapitaalslasten belasting en verzekering algemene kosten materialen uit eigen magazijn leveranties en diensten door derden directie en administratiekost* meteropneming en incasso maga zij ndi ens t werkplaatsen toonkamer laboratorium meterdienst garage tekenkamer 1.212,924,— Werken voor derden; personeelslasten materialen uit eigen magazijn leveranties en diensten door derden magazijndienst werkplaatsen II 6. 6, Openbare ver1i chting en ti jdaanwij zings (zie specificatie rekening 5*1 "37) batig saldo 1949 258.127,86 1950 211.285,36 21c 266,— 55.797,03 211.285,36 1.963.287,34

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 300