24.384,— 6.52.2 8.5OO,— 485,— 285.421,27 7.000,— 4.OOO5 27.702,— 2'. O58, 3.83O, 56.854,— 8.000,— 24.000,— 36.936,— 28.357,50 2.352,— 3.666,50 646, 6.52O,— 3.000,— 8.I67,— 4* 666,39 6.52 Gasbedrijf gasopbrengst meterhuur vergoeding gebruik mantgas- instrumenten gasgeijsers werken voor derden openbare verlichting en tijdaanwijzing 1.123,831,10 14.096,91 8. 320,— 10.008,46 8.327,06 1 nadelig saldo 1949 42.041,89 1950 .188.967,53 Overeenkomstig organische indeling begroting gasbedrijf. 1,188.967>53 6.32 Gasbedrijf 6.52.I Koolgasfabrikaties 6.52.4 5.52.5 personeelslasten 110.334,— kapitaalslasten 11 30.680,24 belasting en verzekering tl 3.695,— algemene kosten tl 1.099,30 water- cokes- en energieverbruik 9.134,— grondstoffen fl 223.575,69 materiaal uit eigen magazijn 1! 16.000,— leveranties en diensten door derden 11 directie en administratie 11 27ï702, magazijndienst It 4.705,— werkplaatsen 11 28.-000,— laboratorium II 3.830,— •garage 11 tekenkamer tl 711,— Wat ergasfabrikatie personeelslasten 97.694,— kapitaalslasten 11 6.955,86 belastingen en verzekeringen 11 3.375,— algemene kosten 11 1.099,31. water- cokes- en energievei-bruik 10.900,— grondstoffen II materialen uit eigen magazijn 11 leveranties en diensten door derden 11 directie en administratiekosten" magazijndienst 11 werkplaatsen II 22.000, laboratorium II garage 11 485,™ tekenkamer II 711,— Gasdistributie; personeelslasten kapitaalslasten 11 51.104,67 belasting en verzekering 11 "414,— algemene onkosten II 1.465,74 materiaal uit eigen magazijn II leveranties en werken door derden II directie en administratiekosten meteropneming en incasso 11 magazijndienst 11 werkplaatsen ft 2.000,™ toonkamer 11 garage 11 tekenkamer 11 948,— Gasgeijserss - kapitaalslasten materialen uit eigen magazijn 11 500,— magazijndienst It 147,— v/er kplaat sen 11 1.000,— Werken voor derden; personeelslasten materialen uit eigen magazijn II 2.600, leveranties en werken door derden II 2.400, magazijn dienst 11 764,— werkplaatsen 11 616 6.52.6 Openbare verlichting en Jijdaanmjzing;, (zie specificatie rekening 5«1 batig saldo 1949 1950 4.666,39 468.451,23 473.231,44 216.744,41 9.380,— 8.327,06

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 301