459,21 153,60 6.6 DISTRIBUTIE nadelig saldo 1949 35»264,64 1950 15.434,83 15.434,83 434,83 6.7 VOORMALIGE BANK VAN LENTWO nadelig saldo 1949 468,60 1950 459,21 459,21 6.6 DISTRIBUTIE 6,6 -3 kapitaalslastem rente lening distr. I9I4-I8/ 3.825,70 afschrijving -- - 1914-18» 11.609,13 15.434,83 15.434,83 6.7 VOORMALIGE BANK VAN LENING 6.7 -2 personeelskosten; pensioenen -3 kapitaalslastem rente 33,70 afschrijving 271,91 305,61 459,21

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 302