7.32.1 Stadsverzorgingshuis 26.540,— 49 390,- 153!19_2j45 1949 106.600,26 381,300,- -4 •32.2 -4 3.300 3.304,— 1.600,— 2.240,— 4.961,— 4.500,— 21.000,— 2.160,™ 1.055,64 23.000,— 5.210,— 3.500, 36.311 200,- 40.010,— 29.750,™ 14.300,— 7.33 Ondersteuningen 7.32 Uitbestedingen 7.32.1 -2 inkomsten verpleegden f 26.000, aandeel inkomsten uit bezittingen 540,-- nadelig saldo 1949 63.700,26 1950 67.902,45 67.902,45 7.32.2 Particuliere Instellingen 7.32.2 -1 bijdragen uitbesteding oude lieden,gebrekkigen en maat schappelijk ongeschikten 9*000, aandeel inkomsten uit be zittingen 360, 9.36O,— nadelig saldo 1949 42.9OO,— 1950 49.39O,— nadelig saldo rekening 7» 32 1950 117.292,45 7.33 Ondersteuningen 7.33 -1 aandeel inkomsten uit bezit tingen 2.500, nadelig saldo 1949 419,600,— 1950 381,300,— 32.1 -2 -3 7» 32.1 Stadsverzorgingshuis per s one e1sko s t e n jaarwedden vader en moeder jaarwedde portier jaarwedde verpleegsters jaarwedde naaisters jaarwedde keukenmeisjes sociale lasten -5 hui sve s t ingskosten? onderhoud gebouw buitengewoon onderhoud gebouw onderhoud en aanschaffing meubilair verlichting,verwarming, schoonhouden bedrijfskosten gem.werken rente afschrijving bureaukosten e.d.s vergaderkosten bestuur ÏÏ.H. ver ple ging e.d.s voeding kleding,schoeisel,ligging zakgelden verpleegden gene e smidde1e n begrafeniskosten 1 1.554,™ t! tt 4.583,28 tl tt 3.579,48 II tt tt tt tt 395,05 tt tt tt 7.300,— tl tt tt tt 1.000,— 17.920,76 7.32.2 Particuliere Instellingen bureaukostens 200,— vergaderkosten bestuur M.H. uitbestedingskostens van 8 oude lieden f 4.500',— van 41 gebrekki gen en maat schappelijk ongeschikten van 54 kinderen van 77 voogdij- en regerings 58.550,™ kinderen 10.000,— 153.192,45 7«33 -2 bureaukosten e.d. s vergader kosten bestuur M.E. f 200, -r- --5 overige kosten; ondersteuning met geld 433.000, kleding,ligging,schoeisel 15.000,- huishuren en huurbons 5»000,- ondersteuning aan doortrek- kenden 10.000, begrafeniskosten onvermogenden 600,— 46*3.600,— af; teruggaaf steungelden jj80. 000,f 383*600, 383.800,—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 304