7.34 Nieuwe Stadweeshuis 7.34 -1 inkomsten van vastigheden f I3.500 ms I.787, 1949 17.304,77 1950 19.136,— 18.497,— 19.136, 37.633,-- 74 KRANKZINNIGENZ OHG 7.4 -1 bijdragen; T, f 70.729,50 60.104.50 1949 211.069,50 1950 267.145,50 267.145,50 327.250,— 7.5 DIENST VAN SOCIALE ZAKEN 4.300,- 1949 145.190,79 1950 151.055,28 151.055,28 -3 huisvestingskosten; onderhoud gehouwen onderhoud en aankoop mei verlichting,verwarming, schoonhouden belastingen 9.496,— IT 1.000, 1.000,— Tt 3.500 tl 50,— 3.500,— 1.500,— TT 12,000,— TT 250,- 800,- 200,- 1.000,- f 7.4 -5 verpleging e.d.s 7.5 DIENST VAN SOCIALE ZAKEN eerste inschrijving Grootboek verdiend loon verpleegden goo terugontvangst kosten huisvesting 2„50o'- testamentaire uitkeringen lo'~ overige ontvangsten 11 looi nadelig saldo van Provincie 28.729,50 van particulieren 42.000, aaiideel Prov, bijdragen particulieren 10.625, nadelig saldo 7»5 -1 ontvangsten van het Sijk: controle werklozen 1.800, bemoeiing met oorlogsslachtof fer 2,500, nadelig saldo 7.34 ""2 personeelskosten; salarissen sociale lasten -5 -6 verpleging e.d.s kleding, dekking, schoeisel v/a sbehande 1 ing voeding z ie ke nhui sverpleging overige kosten; onderwijs zakgelden feestdagen uitkering blindeninstituut grafsteden onvoorzien 1.813, r" 25O,— - 24,- 1.250,- 7.4 KRANKZINNIGENZQRG 11.309," 5.550,- 17.250, 3-524, 37.633,— van 279 patiënten in gestichten; contractpatienten 211.962,- buitencontractpatienten 11 114.918,- vervoerskosten 370,- 327.250,— 327.250,- 7.5 - ■2 per s one e 1 sko stens jaarwedde ambtenaren f 119.307,— rijwieltoelagen 945, keuring en contrdle 11 30, sociale lasten 13» 247,28 f -3 huisvestingskosten; onderhoud gebouw f 844, meubilair 190,™ ver1i cht ingverwarming schoonmaken 3«28l, buitengewoon onderhoud; gebouw 600, meubilair 3660,4»'260, bedrijfskosten gem. werken 1.801,f -4 bureaukosten e.d.s kantoorbehoeften 3» 500, drukwerk 2.000, telefoon 2.750, reis- en verblijfkosten 850, verificatiekosten 1.150, briefporten 1.150, lidmaatschap centraal archief 50,f 133.529,28 10.376, 11.450,— 155.355,28

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 305