li 9. ALGEMENE DE k KING j3: MIDDELEN 9.1 BELASTINGEN 9.11 Belastingen door het Rijk ingevorderd 9.11 -1 190 opcenten grondbelasting gebouwd f 397,000 110 11 ongebouwd 33,OOo' 150 personele belasting "282.OOo' ondernemingsbelasting 1,050,000'—- 9.12 Belastingen door de gemeente ingevorderd 9.12 -1 hondenbelasting f 33,000 vermakelijkheidsbelasting 200,000 staanplaatsen kermissen 29.100 vergunningsrecht sterke drank 16;000 verlofsrecht zwalc-alcoholische drank !l 1.100 9.13 kosten van invordering belastingen 9.13 -1 vervolgingskosten 1,500,-- nadelig saldo 1949 13.469,66 1950 13.786,86 13.786,86 2.056.486,86 9.1 BELASTINGEN 9.11 Belastingen door het Rijk ingevorderd batig saldo 1949 I.438.368,— 1950 1.762.000,— 1.762.000,— 9.12 Belastingen door de gemeente ingevorderd 9.12 -5 overige lcosteng teruggaaf van belastingen f 400, pacht kermissen 500, afdracht aan het Rijk helft ver losr echt 550,4.450,— batig saldo 1949 281.462,50 1950 277.750,™ 277-750,™ 9.13 kosten van invordering belastingen 9.13 -2 personeelskosten.! jaarwedden ambtenaren 8.684, ambtenaren toezicht vermakelijkheidsbelasting I.050, jaarwedden plaatselijke deur waarders 11 I.44O,— beloning schatters drankloka liteiten 500, keuring en contröle 10, sociale lasten 952,86 12.636,86 -3 bureaukosten; drukwerk enz. f 2.5OO, -5 overige lco stens schattingskosten wegenbelasting f 150, 2.056.486,86 batig saldo rekening 9»1 1949 1.706.360,84 1950 2.025.963,14 1 Ifi 'M

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 307