1,2 1.758.906,17 169,250,— 399.000,— 2.327.156,17 U beleggingen? 145,97 a 3g 8.307,87 104.669,81 a-3i i 180.968,95 a 3|- fo 103.272,14 a 5-163,61 73.282,14 a 4 2.931,28 tr. 8.094,89 243,73 325,™ 7-218,73 158,37 139,09 18,22 722,27 3.332,50 285, 145,11 290,78 9.472,96 800,— 2.565,™ 26.493,05 4.939,13 3.663,44 6.333,91 11.557,44 batig saldo 1949 2.433.106,05 1950 2.327.156,17 2.327.156,17 2.327.156,17 0v erige kosteng renten en afsclirijving 3.222,17 afschrijving op kapitaalname N.V, Intercommunale Waterlei ding 1.000,- verzekering tegen wettelijke aansprakel ijldie id 500,4*722,17 batig saldo 1949 73.753,70 1950 71.845,91 71.845,91 transporteren 76.568,08 9.2 ALGEMENE UITKERINGEN" uitkeringen uit het gemeentefonds: algemene uitkering 78.500 x 185,67204 3 "belasting uitkering bijzondere uitkering 9.3 BURGERLIJKE DIENSTEN huren» huur voormalig terrein Gem. reiniging huur manege Arendstuin batig saldo dienstwoning slachthuis huur T.B.C. Ver, af; belastingen djnzen en erfpachten; grondpachten eeuwige renten rechten van opstal I! I! J I! It inschrijvingen Grootboeken NWSs 133.300 a 2j>- !o 9.500 a 3 1o ann, lening 4. woningbouwver L 'deel 1° lening Electriciteitsbedrijf a 3 meerwaarde grondbedrijf 270.656,10 a 3|- meerwaarde grondbedrijf 20.000,-— h 4 meerwaarde grondbedrijf 57.000,— a 4{- fo meerwaarde grondbedrijf d! 1° 529.861,— a 5 meerwaarde woningbedrijf 141.117,96 h 3-| f» meerwaarde gem.reiniging meerwaarde gem. werken aandeel rente leningen grondbedrijfwoningbedrijf en rente batig slot hoofdstuk VII van de lcapitaaldienst R C!n J J° 2.75O,— 3.9OO,— tr./ 54.703,38 transporteren 7.060,36 879,58 3.617,50 9.2 ALGEMENE UITKERINGEN 93 BURGERLIJKE DIENSTEN

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 308