f 60.709,14 4.001,50 76.568,08 9.4 KASVOGRZIENIHGEKT 25.000,— 76.568,08 76.568,08 transport tr 54.703,38 tr8.094,89 31.184,— a 3i /o= f 1.091,44 kasgeldrente saldo kapitaaldienst 6.5OO, 198/536 x rente en aflossings- verschil slachthuis dividends /15.686,33 hank voor l'Ted. Gemeenten N.V. Intercommunale Waterleiding IT. 7. Bouwkas overige inlcomstem houthok jacht en visserij pacht aanplakborden afs kosten aanplakborden 1! 400,-- 25,-- 500,— 925,- 625,- 11.557,44 5.794,58 211,18 -5OO,— 3.400,— 101,50 300,- nadelig saldo 1949 46.500,- 1950 25.000,- 25.000, transport 9.4 KA.SVOQRZIEÏTIEGEN 9. 4 -5 overige kosten; rente van kasgeldleningen rente batig saldo hoofdst. VII v.d, kapitaaldienst (zie 9.3) 35.000,— 6*500,— 41.500,— waarvan komt ten laste van 8.2 (vroegere diensten) 15.000,— en van 4.32.1 (sportterrein Cambuur) f I.5OO,-- 16.500,— j, 25.OOO,— 25.000,—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 309