Oe ALGEHEEL BEHEER R E c apitulatie 34.564,76 425.539,06 1.482,— 1,561,16 15.999,76 RECAPITULATIE 0,1 Bestuurscolleges 0.2 Secretarie 0.3 Archief 0.4 Bureau gemeente-ontvanger 0.5 Drukkerij 0.6 Grenswijziging met Leeuwarderadeel 0,7 Gemeentewerken 1. OPENBARE ORDE, VEILIGHEID EU ZEDELIJKHEID 1.1 Politie 1.2 Brandweer 1.3 Bevolkingsregisters en militaire zaken 1.4 Burgerlijke stand 1.5 Openbare zedelijkheid 2. VOLKSGEZONDHEID 2.1 Geneeskundige gezondheidszorg 2.11 Gemeentelijke Geneeskundige Dienst 2.. 12 Stadsziekenhuis 2.13 Besmettelijke zielctenbestrijding 2.14 Gezondheidszorg voor kinderen 2.15 T.b.c. bestrijding en Groene Kruis arbeid 2.2 Geestelijke gezondheidszorg 2.3 Hygiënische gezondheidszorg 2.31 Badinrichtingen 2.32 Toiletinrichtingen 2.33 Watervoorziening 2.34 Ontsmettingsdienst .2,4 Keuringsdiensten 2.41 Keuring van waren 2.42 Openbaar Slachthuis 2,5 Gemeente-reiniging 3. VOLKSHUISVESTING 3,1 Stadsuitbreiding 3.11 Uitbreidingsplan 3.12 Grondbedrijf transpor teron 84.940,29 238.111,77 27.763,12 40,159,12 6.624 70.664,42 78.276,06 12.517,94 500,— 168.582,42 25.901 i' 60.284,81 44.672,80 24.536,47 15.645,— 171.040,08 1.570,— 23.286,17 42.329,09 6.700,- 20.342,- 27.042,— 303.800,63 545.781,80 21.386,— 83.581,16 B 62.195,16 B 62.195,16 B 1.139.903,28

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 310