16.261,95 3.2 Bouw™ en woningtoezicht transport 3.3 Woningbouw 3.31 Woningwetwoningen 3.32 Overige woningen 3.4 Bureau huisvesting 4, VOLKSONTWIKKELING EN EREDIENSTEN 4.1 Onderwijs 4»11 Lager onderwijs 4.11.1 Gewoon lager onderwijs 361.224,19 4.11.2 Voortgezet gewoon lager onderwijs 15 64.175,51 4.H.3 Uitgebreid lager onderwijs 1! 88,331,33 4.11.4 Buitengewoon lager onderwijs II 21.908,74 4.H.5 Voorbereidend lager onderwijs II 157.765,02 Middelbaar onderwijs 4.12.1 H.B.S.-A 71.271,52 4.12.2 Middelbare School en H.B.S.voor 11 91.648,24 4.12.3 R.H.B.S. meisjes It 35.230,- 4.13 Voorbereidend hoger onderwijs 4.13° 1. Gymnasium 84,290,09 414 Hande 1 s onder wij s 4.14.1 Lagere avondhandelsschool f 14.852)45 4.14.2 Middelbare avondhandelsschool 1.409,50 4.15 Nijverheidsonderwijs 4.15»1 Lager nijverheidsonderwijs IO5.766, 4.15.2 Middelbaar nijverheidsonderwijs 43.200, 4.16 Algemene opleidingen 4.17 Vorming buiten schoolverband 4.2 Kunsten en wetenschappen 4.21 Musea 4.22 Monumenten van geschiedenis en kunst 4.23 Kunstzaken en leeszaal 4.3 Lichamelijke opvoeding 4.31 Commissie lichamelijke opvoeding 4.32 Sportterreinen transporteren 11 62.195A6 B 1.139.903,28 29.183,50 50.90725 13,648,23 64.555,48 28.700,38 60.244,20 693.404,79 198.149,76 84.290;09 148.966,— 19.938,48 9.532,— 1.170.543,07 10.313,12 5.041,31 1[27.537,— 42.891,43 500,— 51.344,91 51.844,91 1.265.279,41 1.200.147,48

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 311