12.480,— transport 4.4 Erediensten 4.41 Begraafplaatsen 4.42 Uitkering aan predikanten 4.43 Plechtigheden 5. VERKEER ES VEEVOER 5..1 Wegen, straten en pleinen 5.2 Parken en plantsoenen 5.21 K e nger spark 5o22 Prinsentuin 5.23 Overige plantsoenen 5.24 Kwekerij 5.3 Bruggen en pijpen 5.4 Havendienst 5. 5 Centraal autokusstation 5o 6 Vliegveld 6, ECONOMISCHE ZAKEN 6.1 Markten 6.11 Veemarkt 6.12 Overige markten 6.2 Beurs en Waag 6.3 Landbouw 6.4 Handel en nijverheid 6.41 Barakkenkamp Ericadorp 6.42 Vreemdelingenverkeer 6.43 Gewichts- en prijzencontröle 6.44 Nijverheid 6.5 Energievoorziening 6.51 Electriciteitbedrijf 6.52 Gasbedrijf 6.6 Distributie 6.7 Voormalige bank van lening transporteren 1.265.279,41 f 1.200.147 ?48 39,286.17 11 6.600,— 1.650,— 47.536,17 1.312.815,58 278.493,82 15,859,— 91.825,20 I4.76I,— 134.925,20 150.404,46 40.783,81 I.69O,— 6.760,72 613.058,01 64.311,66 8.906,37 B 55.405,29 2.68689 232,50 457,- B 1.312,37 200,— 2.037,50 1! 211.285,36 B 4.666,39 B II 3.092,87 215.951,75 B 15.434,83 459,21 138.640,16 B 3.126.021,07 138.640,16

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 312