- 7.4 Krankzinnigenzorg 689.846,99 267.145,50 11 IO8.720,— 4.538.605,38 4.538.605,38 4.538.605,38 transport 7. ARBEID, MAATSCHAPPELIJKE STEUN EU VOORZORG 7.1 Arbeid 7.2 Haatschappelijke steun en voorzorg 7.3 Armenzorg 7.31 Geneeskundige armenzorg 7.32 Uitbestedingen 7.33 Ondersteuningen 7.34 Nieuwe stadsweeshuis 7.5 Dienst voor Sociale Zaken 8. ONVOORZIENE UITGAVEN EN VROEGERE DIENSTEN 8.1 Onvoorziene uitgaven 8.2 Vroegere diensten 9. ALGEMENE DENKING SU DDELEN 9.1 Belastingen 9.11 Belastingen door het Rijk ingevorderd 9.12 Belastingen door de gemeente ingevorderd 9.13 Kosten van invordering "belastingen 9.2 Algemene uitkeringen 9.3 Burgerlijke diensten 9.4 Kasvoorzieningen 3.126.021,07 138.640,16 463,54 14.353,— 172.118,54 117.292,45 38I.3OO,— 19.136,— 151.055,28 181.000,— 1.122.864,31 289.720,- 1.762.000,— B 277.75O,— B 13.786,86 2.025.963,14 B 2.327<156,17 B 71.845,91 B 25.OOO,— 4.399.965,22 B Batig nadelig slot f

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 313