milage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 5- BIJLAGE NO. 5* Aan de Gemeenteraad. In verband met de periodieke aftreding op 31 December 1949 van de heren T. van der Valk en H.J. Bos, als leden van het Bestuur van de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon in deze gemeente, dient in de daardoor ontstane vacatures te worden voorzien. Ingevolge artikel 3, 1ste lid, van het Reglement dier Instelling bieden wij U daartoe, het Bestuur gehoord, de volgende aanbevelingen aan: vacature T. van der Valk: 1. T. VAN DER VALK, aftredend; 2. E. HOOGST INS, Gr oningerstraatweg 1 rood; vacature H.J. Bos: 1. H.J. BOS, aftredend; 2. W. KUIEERSSchrans 57. Wij geven U in overweging tot de benoeming over te gaan. Leeuwarden. 16 Januari 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULENBurgemeester. TBAKKERS e cretar is Verzonden 25 Januari 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 318