'ïaee tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad Sn Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 7 BIJLAGE NO. 7. Aan de Gemeenteraad. H.F. Huizinga, tijdelijk leraar in de Franse taal aan het gymnasium, verzoekt hem, wegens zijn Benoeming tot onderwijzer aan eenUL.O. school te Hilversum, met ingang van 1 Taart 1950 uit eerstgenoemde functie ontslag te ver lenen. Onder overlegging van zijn daartoe strekkend verzoek en de adviezen van het College van Curatoren en de Inspecteur der Gymnasia, geven wij u in overweging te besluiten: het gevraagde ontslag eervol te verlenen met ingang van 1 Maart 1950. Leeuwarden, 19 Januari 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. terzonden 25 Januari 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 320