aanvullingsovereenkomst van geidlening. je ondergetekenden; I. Burgemeester van de Gemeente Leeuwarden,als zodanig die Gemeente vertegenwoordigende en daartoe bevoegd krachtens het door Gedeputeerde Staten der Provincie op onder no. goedgekeurde besluit van nummer j verklaren het volgende te zijn overeengekomen Het bedrag der geldlening, bedoeld in de overeenkomst d.d. 6/9 December 1948, wordt hierbij definitief gesteld op TWEE MILLIOEN VIJF EN VIJFTIG DUIZEND GULDEN (f. 2.055.000,--). De laatste ge ld vers trekking ad f. 164-516,01 zal plaats vin den op 18 Januari 1950. De rente ad 3 1/4$ zal worden vol daan op 1 Januari en 1 Juli van elk jaar. De op 1 Juli 1950 verschuldigde rente zal worden berekend over f. 1.890.483,99 van 1 Januari 1950 af en over f.164.516,01 van 18 Januari 1950 af. Het bedrag der lening zal worden afgelost als volgt: In de jaren: 51 f.16.910,- 17-460,- 18.030,- 18.620,- 19.220,- 19.850,- 20.490,- 21.160,- 21.840,- 60 22. 550,- 61 23.290,- 62 11 24.040,- 63 24.830,- 1964 f.25. 630,- 1977 f.38.850,- 1990 1965 26.470,- 1978 40.110,- 1991 1966 27.330,- 1979 41.410,- 1992 1967 28.210,- 1980 42.760,- 1993 1968 29.130,- 1981 44.150,- 1994 19 69 30.080,- 1982 45.580,- 1995 1970 31.060,- 1983 47.070,- 1996 1971 32.060,- 1984 48.600,- 1997 1972 33.110,- 1985 50.170,- 1998 1973 34.180,- 1986 51.810,- 1999 1974 35.290,- 1987 53.490,- 2000 1975 i! 36.440,- 1988 55.230,- 1976 11 37.630,- 1989 57.020,- f.58. 880, 60.790, 62.760, 64810, 66.910, 69. 090, 71.330, 73.650, 76 040, 78.510, 81.070, "De" II. JAN FREDERIC US FABER, Directeur van de Rijkspostspaarbank, als zodanig die instelling vertegenwoordigende

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 337