INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII 16, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. GERAAMD BEDRAG Batig slot van Hoofdstuk VIII 16 53 53 54( 54 54: 543 544 545 23.579,3® 138.669,31 UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII 16, gewone dienst. GERAAMD BEDRAG Nadelig slGt van Hoofdstuk VIII 16.. aV-'Ï- "X"'; ''A r' -A:*'.. 2 f i i Per transportf Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. in het vorig jaar. thans voorgedragen.) Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven 14.293,62 19.904,30 14.293,62 95.744,05 23.579,301 19.904,30 138.970,09 1950 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. in het vorig jaar. thans voorgedragen. Per transport Kosten van onderhoud der gebouwen in de Prinsen- min Kosten van het lidmaatschap der vereniging „Hen- drick de Keyser" tot behoud van architectonisch of historisch belangrijke oude gebouwen Toelage aan de schoonheidscommissie Kosten ter zake van verzekering, pensionnering, enz. an ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 250 tot en met 259) Rente van geldleningen ten laste van Hoofdstuk VIII 16 komende Aflossing van geldleningen ten laste van Hoofdstuk [VIII 16 komende garage aan Hoofdstuk XV van de kapitaaldienst iijdrage aan Hoofdstuk XVI van de kapitaaldienst Bijdrage aan Hoofdstuk VIII 16 van de kapitaal- dienst Kosten in verband met het regeringsjubileum van H.M. de Koningin Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten 62.456,64 3.138,12 25,— 250,— 3.610,73 4.574,53 8.369,79 38,78 5.567,44 7.713,02 95.744,05 14.293,62 81.450,43 120.204,— 2.376,— 25,- 250,— 2.621,18 3.985,63 8.462,49 45,35 1.000,44 138.970,09 19.90430 119.065,79 110.913 4.594,— 25,- 250,— 2.082,18 6.920,45 13.812,49 y 72,25 138.669,37 23.579,30 115.090,07

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 33