INKOMSTEN, HOOFDSTUK IX, gewone dienst. UITGAVEN, HOOFDSTUK IX, gewone dienst. (D 3 a bp "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragel Per transport Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk IX 602.617,27 602.617,27 1.552.520,63 514.931,32 514.981,32 1.571.309,51 593.367,21 li ■8 56> 57 57: 593.367,27 5.933.367,W 1950 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Per transport Subsidie aan de stichting „Het Baken"f Subsidie aan de vereniging „Kinderbewaarplaats" Kosten van werkverruiming door of vanwege de ge- rr ente ondernomen, waarin het Rijk subsidie verleent Kosten van onderstand, waarin het Rijk subsidie ver leent Jitgaven ter zake van aan werknemers verstrekte con- sumentencredieten Tosten plaatselijke demobilisatieraad ubsidie Voorzieningsfonds Toonkunstenaars Kosten van wachtgeldregelingen voor arbeiders in par ticuliere bedrijven Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk IX Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 1.036.822,14 1.000,— 1.250,— 179.351,89 320.623,47 3.107,28 166,56 10.199,29 1.552.520,63 602.617,27 949.903,36 1.128.384,51 2.000,— 1.250,— memorie 439.000,— 250,— 250,— 175,— 1.571.309,51 514.981,32 1.056.328,19 1.202.759,04 2.000,— 1.250,— 513.000,— 250,- 175,— 1.719.434,04 593.367,27 1.126.066,77

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 35