I 22.010, I5 a INKOMSTEN, HOOFDSTUK X en XI, gewone dienst OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. HOOFDSTUK X. Landbouw. Geen inkomsten. Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk X HOOFDSTUK XI. Handel en nijverheid. 172 Huur van de „Vereniging voor Vreemdelingenverkeer" te Leeuwarden, voor de kiosk op het Stationsplein 173 Batig saldo van de exploitatie van het terrein, be- stemd als vliegveld 174 Bijdrage van het Rijk in de kosten van de plaatselijke prijzencommissie 174A Ontvangsten centraal autobusstation Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. T ransporteren 5,50 562,50 562,50 memorie memorie 585,— memoii! memon 585. Kosten ter zake van de ijk en herijk der maten en i gewichten Kosten van het lidmaatschap van de Nederlandse vereniging tot bevordering van de arbeid van onvol waardige arbeidskrachten (A.V.O.) Bijdrage aan de Provinciale vereniging voor vreem delingenverkeer Kosten van onderhoud van de kiosk voor de Prov. Friese vereniging voor vreemdelingenverkeer op het Stationsplein Subsidie aan het Economisch Technologisch Instituut voor Friesland Kosten plaatselijke prijzencommissie Transporteren 83,45 25,— 325,— 97.36 1.925,— 15,41 2.471,22 90,- 200, 1.950, 585, 3.175, i 100,- ti 582,— 1.952.50 100, 3.094,50

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 36