Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE ITO. 69. ONTWERP II. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN Gelezen het voorstel van Burgemeester en ^et- houders Gelet op de bepalingen der Woningwet; BESLUIT; tot vaststelling, respectievelijk aanvulling, van voor- en achtergevelrooilijnen op terreinen, gelegen in de omgeving van de Groningerstraatweg en de Pasteur- weg, gelijk op de bij dit besluit behorende tekening is aangegeven. Leeuwarden De Raad voornoemd Voorzitter Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 400