16 18 20 21 28 10 11 220 240 250 260 270 280 290 300 8 270 285 300 315 330 345 360 - 280 290 330 345 360 375 390 405 420 530 545 560 575 590 605 620 580 595 610 625 640 655 670 720 735 750 765 780 795 810 410 425 440 455 470 485 500 - 380 400 420 440 460 480 500 520 540 450 465 480 495 510 525 540 I1) 6) I II 17 19 22 23 24 25 26 27 29 30 1 Ambt Salaris-ancife'nniteit in ,jaren 12345678 le verpleegster 2) wijkverpleegster A schoolverpleegster A technische kracht Politie huisbezoeker A maatschappelijk werkster A woninginspectrice A demonstratrice Licht- bedrijven tekenaar B opzichter C opzichter-keurmee ster analist A adjunct-commies A opzichter-keurmee s-r ter A tekenaar A opzichter B hoofdverpleegster 4) commies hoofd Stads-Verzor- gingshuis 4) technisch ambte naar C adjunct-ingenieur adjunct-hoof dbrand- meester 5) opzichter A technisch ambte naar B commies A directeur Woning bedrijf directrice Stads ziekenhuis 4) directeur Markt en Havendienst technisch ambte naar A hoofdcommies technisch hoofd ambtenaar 6) ingenieur hoofdcommies A archivaris technisch hoofd ambtenaar A 240 250 260 270 280 290 300 fsL Ambt Salaris-ancife'nniteit in jaren1 4 5 7 10 11 12 240 260 280 290 300 310 320 330 340 280 290 300 310 320 330 340 300 320 330 340 350 360 370 380 305 320 335 350 365 380 - 320 290 340 360 380 - 310 - 330 - 350 - 370 390 - 4 350 365 380 395 410 425 440 360 375 390 405 420 435 450 architect ingenieur A directeur Bouw- en Woningtoezicht directeur Gemeente - reiniging referendaris directeur Sociale Zaken administrateur adjunct-directeur meente werken adjunct-directeur Lichtbedrijven adjunct-directeur Gemeentelijke Ge neeskundige Dienst directeur Openbaar Slachthuis directeur Gemeente lijke Geneeskundige Dienst directeur Lichtbe drijven directeur Gemeente werken j 490 505 520 535 550 585 580 i 520 540 56O 580 600 620 630 645 660 675 690 705 720 2) !3) 4) 5) Jaarlijkse vaste toelage van f198,voor het aanschaffen en aanvullen van dienstkleding» De aftrek voor kost en inwoning bedraagt f75?Per maand» Voor verpleegsters in opleiding voor de aantekening kraamverpleging en/of kinderverzorging bedraagt het salaris f. 9?minder» De aftrek voor kost en inwoning bedraagt f100,per maand. Jaarlijkse vaste toelage van f. 252,voor het aanschaffen en aanvullen van dienstkleding» De technisch hoofdambtenaar van de Gasfabrieken geniet een maximum salaris van f. 485, 'M

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 416