INKOMSTEN, HOOFDSTUK XIII 3 en 4, gewone dienst. 3 192 193 OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. 3. Woningbedrijf. Uitkering van het bedrijf wegens a. rente22.570,15 b. aflossing 52.744,42 c. annuïteiten 259.164,98 d. retributie e. batig saldo kosten van verzekering, pensionnering, enz., van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volgnummer 11)5.811,27 g. andere grondslagen: storting in het fonds voor achter stallig onderhoud22.606,31 Bijdrage van Hoofdstuk XIII 3 van de kapitaaldienst wegens beschikken over een gedeelte van de gereserveerde annuïteitsgedeelten „Pensioenfondslening" Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. •thans voorgedragei Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIII 3 194 a. b. c. d. e. g- 4. Gasfabriek. Uitkering van het bedrijf wegens: rente19.691,54 aflossing 45.388,01 annuïteiten retributie batig saldo 4.666,39 kosten van verzekering, pensionnering, enz., van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volgnummer 11) 59.570,95 andere grondslagen Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIII 4 24.788,84 44.010,44 62.811,58 1.246,14 6.231,77 139.088,77 23.373,59 42.076,42 59.193,32 1.729,14 28.838,08 155.210,55 2.351,43 139.088.77 164.830,46 157.561,98 186.115,17 14.052,84 21.502,18 34.467,38 3 45.120,01 3 25.239', 15 3 3 77.498,65 59.598,49 3 3 151.258,02 126.220,68 151.258,02 126.000,23 25.257,79 126.220,68 168.262,57 362.897,1! 2.351,4! 365.248,51 391.748,2' 129.316,8' 129.316,81 i: 1.650,51 4.666,3! UITGAVEN, HOOFDSTUK XIII 3 en 4, gewone dienst. 1950 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. 3. Woningbedrijf. Kosten ter zake van verzekering, pensionnering enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg- m immers 255 en 256) lente van geldleningen ten laste van Hoofdstuk XIII 3 komende vflossing van geldleningen ten laste van Hoofdstuk XIII 3 komende ■ijdrage aan Hoofdstuk VII kapitaaldienst mnuïteiten van geldleningen ten laste van Hoofdstuk XIII 3 komende Jitkering aan het bedrijf wegens: a. nadelig saldo 26.499,68 b. andere grondslagen ijdrage aan Hoofdstuk XIII 3 van de kapitaaldienst, ter reservering van het verschil tussen de te ontvangen en de verschuldigde annuïteiten ter zake van de „Pensioen- fordslening" ijdrage aan Hoofdstuk V van de kapitaaldienst ter vor- m: g van een algemene reserve voor woningwetbouw jdrage aan Hoofdstuk V van de kapitaaldienst wegens ove-boeking van de storting in het fonds voor achter sta) ig onderhoud Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk XIII 3 4. Gasfabriek. Rosten ter zake van verzekering, pensionnering enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg- nun mers 253, 255 en 256) R nte van geldleningen ten laste van Hoofdstuk XIII S 4 komende Aflossing van geldleningen ten laste van Hoofdstuk XII 4 komende f Uitkering aan het bedrijf wegens: a. nadelig saldo b. andere grondslagen - Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk XIII 4 Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 1.246.14 17.716,20 43.940,70 3 57.401,43 32.884,07 5.410.15 6.231,77 164.830,46 139.088,77 25.741,69 77.498,65 14.049,24 34.452,34 126.000,23 151.258,02 1.729,14 16.317,69 40.244,42 1.832,— 61.544,75 35.609,09 28.838,08 186.115,17 157.561,98 28.553,19 59.598,49 21.502,18 45.120,01 42.041,89 168.262,57 126.220,68 thans voorgedragen. 42.041,89 5.811,27 22.570,15 52.744,42 3 237.360,19 26.499,68 24.156,22 22.606,31 391.748,24 365.248,56 26.499,68 59.570,95 19.691,54 45.388,01 124.650,50 129.316,89

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 41