Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden1950. BIJLAGE NO.83. en de Financiële Commissie zich met het vorenstaande kunnen verenigen, stellen wij U voor te besluiten: I. over te gaan tot het bouwen van een herscholingsbarak op het terrein, gelegen langs de Insulindestraatalhier overeenkomstig de bij de stukken overgelegde begroting en tekening II. de gemeentebegroting voor de dienst 1950 te wijzigen over eenkomstig het bij de stukken ter inzage gelegde ontwerp besluit. Leeuwarden, 10 Mei 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULENBurgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 13 Mei 1950. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 19 50. BIJLAGE NO, 84. BIJLAGE NO 4 84. Aan de Gemeenteraad. Tengevolge van het aan de onderwijzeressen P. SIX MA (gemeenteschool no. 12), T.M. NOORMAN (gemeenteschool no.13), G. LANKBRT (gemeenteschool no. 21) en R. SIJTEMA (gemeente school no. 30) verleende eervol ontslag moeten vier leer krachten bij het openbaar gewoon lager onderwijs worden aan gesteld. Daartoe bieden wij U, na gepleegd overleg met de In specteur van het Lager Onderwijs en na ingewonnen bericht van de Commissie, als bedoeld in artikel 36, lid 9, der lager-onderwijswet 1920, de navolgende voordrachten aan: A. Onderwijzeres aan gemeenteschool no. 12: 1. Mej. C.J. VAN DER ZWAAN, onderwijzeres aan de openbare school voor gewoon lager onderwijs te Drouwen; 2. Mej. P. HOEKSTRA, onderwijzeres aan de openbare school voor gewoon lager onderwijs te Gorssel; 3. Mej. P. WELLING, onderwijzeres aan een openbare school voor gewoon lager onderwijs te Koog aan de Zaan. B. Onderwijzeres aan gemeenteschool no. 13: 1. Mej. P. HOEKSTRA, onderwijzeres aan de openbare school voor gewoon lager onderwijs te Gorssel; 2. Mej. E. SIPMA, onderwijzeres aan een openbare school voor gewoon lager onderwijs te Sneek; 3. Mej. P. WELLING, onderwijzeres aan een openbare school voor gewoon lager onderwijs te Koog aan de Zaan. C. Onderwijzeres aan gemeenteschool no. 21: 1. Mej. E. SIPMA, onderwijzeres aan een openbare school voor gewoon lager onderwijs te Sneek; 2. Mej. A. JANSMA, onderwijzeres aan de openbare school voor gewoon lager onderwijs te Akkrum; 3. Mej. P. WELLING, onderwijzeres aan een openbare school voor gewoon lager onderwijs te Koog aan de Zaan. D. Onderwijzeres aan gemeenteschool no.- 30: 1. Mej. A. JANSMAonderwijzeres aan de openbare school voor gewoon lager onderwijs te Akkrum; 2. Mej. G.J. VAN DER ZWAAN, onderwijzeres aan de openbare school voor gewoon lager onderwijs te Drouwen; 3. Mej. p. WELLING, onderwijzeres aan een openbare school voor gewoon lager onderwijs te Koog aan de Zaan. Onder overlegging van de stukken geven wij U in over weging tot de benoemingen over te gaan. Leeuwarden, 11 Mei 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN Burgemeester. T. BAKKER Secretaris. rzonden 13 Mei 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 436