8. Openbaar slachthuis. 8. Openbaar slachthuis. INKOMSTEN, HOOFDSTUK XIII 7 en 8, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde GERAAMD BEDRAG in het 7. Bank van lening. Geen inkomsten. 197 Uitkering van het bedrijf wegens: a. rente3.616,89 b. aflossing- 9.727,92 c. annuïteiten - d. retributie - e. batig saldo- kosten van verzekering, pensionnering, enz., van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volgnummer 11)- 6.888,33 g. andere grondslagen- Totaal der Inkomsten. Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIII 8 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. 7. Bank van lening. Geen uitgaven. Kosten ter zake van verzekering, pensionnering enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummer 255) Rente van geldleningen ten laste van Hoofdstuk XIII 8 komende A iossing van geldleningen ten laste van Hoofdstuk XI i 8 komende l tkering aan het bedrijf wegens: a. nadelig saldo 20.098,27 b. andere grondslagen Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk XIII 8 Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. 6.850,26 3.817,03 9.840,12 20.507,41 30.498,34 GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 6.731,42 3.559,14 8.520,72 19.805,02 38.616,30 22.394,78 16 221,52 thans voorgedragen 6.888,38 3.614,30 9.519,33 20.098,27 40.120,28 20.233,19 19.887,09

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 43