ffl fl) bD rö O m o\ ■d 0 O e rt ra p 0 id o -p 0 fn £h H 1=5 ftl W ft -p ra 0 0 a 0 ■p ii ra -p 0 P cd P 0 I o -p ra d in ro i co t— i O f p rö rö i fn O -P bO O O rö a U O pq A p bo 0) x) *H xl bo 0) rö o fn bO Ch Cp «H in <H r* «H m r— in !oo j ro oo cm cm no «H Cp in a- iH CO co Cp xi tl i o P m Cp Cp ra ra p p ft 'rd p p 0 cd ra ffl rö bo sus ra rö -p rö rö A •H •P rö rö 13 rö x ffl 03 6 bO rö rö rö rö rö fl p p ffl o bo bo rö rö -H ffl xi rö rö ffl *H C" Pr iI rrtj" bo cd il rö O OO *3- un CH rön d"CO d" CM tp ^H r i1 NO tp cp I Cp Cp rö Xi rH rH bOCO ffl rö fl "d Xi -P -H ON Xi fl rö rö rö ffl ffl ►rö O rO O tp tp O tp tp ro co 00 d" oo co Cp in Cp in oo Cp oo CM «H ffl ffl P rö p ffl ai O O (rö bO rö A •H O bo bo •rH •H bO M rö -p rö rö -H ra 'H •H bo rö 0 fH -P it *H O O Xi cö f> o Al ffl fH CÖ rd •H rH -p ft rö •H M fH -P rö p: O 0 W P Xj E rH .ft -p CH ra o O a o A -p P4 rö o A rö O O ffl •H 0 p prj C/3 -P CO -P rrö ra 'o rö o o d in LO in m tp co ii in oo in rö o o i> rö o O ffl o d bo -rö rö rö o rö •h co h b£) P rö -o» 0) ffl ffl ffl 0 0 0 M 11 •H ra 0 0 0 ii ctf 0 0 0 0 co f-q ffl ON NO O NO £T\ I1 co c\] IA rH CNJ ft CiH in d- oo d* in in no oo in O ra rö rö 1> rö g 0 0 vo OJ ft rO C\ in ft rO in ^1" rH CJH nd èQ 0 -H 3 o Pd O 0 co -P rO ON in ft co ft ro ii O A O -P 0 -p •H CO fH bJ3 ft O •rH O -P p r£ O 0 •H •P ra ii 0 o O tsi •rH o O co PD it i BIJLAGE WO. 100. Aan de Gemeenteraad. Bij aanvaarding van ons voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan de onderwijzeres Mejuffrouw H.Jansma (bijlage no.90), zal het noodzekr-lijk zijn, dat aan gemeente school no.14 (gewoon lager onderwijs) een nieuwe leerkracht wordt aangesteld. Ia gepleegd overleg met de Inspecteur van het lager Onder wijs en na ingewonnen bericht van het hoofd der school bieden wij U voor deze benoeming de volgende voordracht aan: 1. Mej. J. CIERAAD, tijdelijk onderwijzeres aan gemeente school no.14, alhier; 2. Mej. F. WELIIHG, onderwijzeres aan een openbare school voor gewoon lager onderwijs te Koog aan de Zaan. Onder overlegging ven de betreffende stukken geven wij U in overweging tot een benoeming over te gaan. Leeuwarden, 1 Juni 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.iJ. VAW DER MEULEW, Burgemeester. T BAKKER, Secretaris. Ier zond en 3 Juni 1950. -P fl 1 G) j b£)-P jP M ON ON O a rH ■O •H A on •H 3 CQ CÖ CO <£- fH cti cd 'O -P 0 U o C\J On -P s •f~D •H 0 rd O r-H 8 H Él W W O Ph s o pel n 0 co 0 bO CO P ft cd 0 •p ra P o o 0 0 ta 0 0 o 0 d P 0 0 M 0 bO -P •rH 0 0 P 0 id cd t*o •H 0 -p o cd P 0 bo P !eh u rO OO i CM NO i r~ in x) -p ra cd fl) ON ON ON ro H" ov CM O Cp cm no ON Ch i ro <~0 j CM ON I NO* <=V i-i in cm o cm «H <H cm rO CM ON f— u fH rö xi (_q co cd H-3 A rö rö A -P x) 03 rH CD fl) O xf xi xi rö rö ffl O rö a1 rö -P H]fl Xi 03 ffl •rl h rö P rH O rö O xi M A O H" ■rö" on rH NO rH cm rH C— rO co h" cm O rH rO 00 rH ON Cp no cm ro co co ■rö" 0) xi II cd cd -p 0 ft -p •rH 1=) 0 O •H 0 0 m cd - H, P -H 0 ft \o 0 0 P rd P 0 •H -HP -P o o H rö rö o s rö A -p X 03 rH •rH O O -d -rö o rö bo o ra b.O -P ><1 rö xi rö -P •h ffl ffl 03 -P O bO rH rö ffl CD O (D -rö B o o -p ra ra bo rö rö o I 5P rö on rö rH rö d 'H or rH rO ii Ln rH r— CM ON rH* rOCO CM ON o cm in; cm m 00 NO rH CO iI rH rH CM O ►rö O O rrö trö rO CM OO ON rH C O o ih t |d ■xC O NO rO f- rH O CM O O OO NO rH CO rH CM no cm tp CM O ON tp ro rO CM CM ON CN NO CM 1 no 1 o in on f co t1 cm Cp ch NO rO cm n ON O trö -rö ra B o rO iI rt O ra •H *H -rö rö O ii On no oo CM O Cp rO CM rH cp O rrö O rO CM CM O ►rö O rH fl •H -M ffl ffl -H 1-rö rö rH -p -p d e -P u O hD u •rH bD d fH d fH rH fH O O d pq O r-H fH d G fH cti rH O O 0 0 O HP co fH 0 0 -P d fH bo c3 p •H bo 0 •H 0 HP 0 o no CH NO rO no CO d" Cp NO rO CS NO ch On co ch II cp rO CM 00 o ►rö a ha rö ■H -P -rö •rH ■P bO rö •H -P d o P -P O -rö bO d •H rö bD-P ■H ra rö rö -H C\ in ON 0 rO •O •rH PQ 0 -P 0 r£ d m d Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden. 1950. BIJLAGE NO. 100.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 453