li il ffl T INKOMSTEN, HOOFDSTUK I, 5 1, kapitaaldienst. HOOFDSTUK I. UITGAVEN, HOOFDSTUK I, 1, kapitaaldienst. HOOFDSTUK I. (U S p Jl3 o 632A 632B a* OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG thans Vroegere diensten. 1. Saldi van de gewone dienst. Batig slot overgebracht van §2 Geldlening overgebracht van Hoofdstuk XVI Bijdrage van Hoofdstuk I van de gewone dienst wegens netto batig saldo van de gewone dienst van het vorige dienstjaar Bijdrage van Hoofdstuk I van de gewone dienst tot (ge deeltelijke) dekking van de naar de kapitaaldien st over gebrachte nadelige saldi van de gewone dienst van vorige dienstjaren II Overboeking van de vorige dienst van batige saldi van de gewone dienst van vorige dienstjaren, waaraan nog geen bestemming is gegeven Overboeking van de volgende dienst van het ongedekte gedeelte van de naar de kapitaaldienst overgebrachte nadelige saldi van de gewone dienst van vorige dienst jaren Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk I 1 68.220,— 68.220,— 2.126.197,75 voorgedragei memorie 68.220,— 68.220,— 68.220,— memot 25.720,- 25.720,- 25.720, 1950 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. 6B 6C Vroegere diensten. 1. Saldi van de gewone dienst. Nadelig slot overgebracht van §2 Bijdrage aan Hoofdstuk I van de gewone dienst tot voorlopige dekking van het netto nadelig saldo van de gewone dienst van het vorige dienstjaar Bijdrage aan Hoofdstuk XII 2 van de gewone dienst, wegens beschikking over batige saldi van de gewone dienst van vorige dienstjaren tot het sluitend maken van de gewone dienst Overboeking naar de volgende dienst van het restant van de batige saldi van de gewone dienst van vorige dienstjaren, waaraan nog geen bestemming is gegeven Overboeking naar de vorige dienst van het ongedekte gedeelte van de naar de kapitaaldienst overgebrachte nadelige saldi van de gewone dienst van vorige dienst jaren Bijdrage aan Hoofdstuk XII 2 van de kapitaaldienst tot orming van een (toevoeging aan de) algemene reserve jdrage aan Hoofdstuk XV van de kapitaaldienst we. ns overboeking van de geaccumuleerde tekorten in vorige dienstjaren Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk I 1 Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. 1.328.260,01 797.937,74 2.126.197,75 68.220,— 2.057.977,75 GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. memorie 68.220,— thans voorgedragen. memorie memorie 25.720,— «I 'if 1 4

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 47