INKOMSTEN, HOOFDSTUK I, 2, kapitaaldienst. 2 §2A„ 3 4 5„ 6„ 7„ §7A„ 8 9 §10,, §H„ §12,, §13,, §14,, §15,, §16,, IX X XI UITGAVEN, HOOFDSTUK I, 2, kapitaaldienst. 1950 t-H <L> 3 a "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. 2. Saldi van de kapitaaldienst. 633 Batige sloten van de kapitaaldienst der laatst vast gestelde rekening, voor zover daaraan niet reeds een bestemming is gegeven387.931,72 Vermoedelijk batige sloten (of gedeelte daarvan) van de kapitaaldienst van het dienstjaar 1949 55 55 55 55 55 55 55 55 53 Van de sloten van van: Hoofdstuk I 1 II UI IV V VI VII VIII 1„ XII 1„ 2 xiii 5 2 3 4 5 6 XIV XV XVI Te zamen Totaal387.931,72 vroegere diensten komt ten bate dj. 1949: 135,— 5 2.133^— 357.237^08 52o',47 24.983,55 2.322,62 dj. 1950: te zamen 135- 5 2.133^ 357.237^08 520,47 24.983,55 2.322,62 387.931,721 387.931,72 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk I, 2, Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragecl 2. Saldi van de kapitaaldienst. Nadelige sloten van de kapitaaldienst volgens de laatst vastgestelde rekening 2.594.860,46 Overbrenging van de vermoedelijk nadelige sloten (of gedeelte daarvan) van de kapitaaldienst an het dienst jaar 1949 Totaal., ƒ2.594.860,46 Van de sloten van vroegere diensten komt ten laste 55 55 55 55 van: Hoofdstuk I 1 II III IV V VI VII VIII 1 2 2A 3 4 5 6 7 7A 8 9 §10 §11 §12 §13 14 15 §16 IX X XI XII 1 2 XIII 1 - XIV XV XVI Te zamen dj. 1949: 2.057.977,75 10.099^56 40.001,— 191.783,88 dj. 1950: 9.276,60 264.573'ó3 5 19.625^ 1.523,04 2.594.860,46 te zamen 2.057.977,75 10.099^56 40.001,— 191.783^88 9.276,60 264.573,63 19.625,'— 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1.523^04 2.594.860,46 Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk I, 2,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 48