I 58.000,- 58.000- -8.000,-1 2.915,-1 2.915,- 27.500,-1 INKOMSTEN, HOOFDSTUK II, III en IV, kapitaaldienst. 636 OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. HOOFDSTUK II. Algemeen beheer. Batig slot overgebracht van hoofdstuk I 2 Bijdrage van hoofdstuk II van de gewone dienst. Geldlening overgebracht van Hoofdstuk XVI Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk II HOOFDSTUK III. Openbare veiligheid. Geldlening overgebracht van Hoofdstuk XVI Bijdrage van Hoofdstuk III van de gewone dienst Waarborgsommen gestort door exploitanten van huurauto's ter voldoening aan het reglement auto vervoer personen Bijdrage van het Rijk in de kosten van inrichting van de luchtbeschermingsdienst en overige ontvangsten Bijdrage van het Rijk voor ten dienste der P.R.A. overgenomen goederen. Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk III HOOFDSTUK IV. Volksgezondheid. Geldlening overgebracht van Hoofdstuk XVI Bijdrage van Hoofdstuk IV van de gewone dienst Transporteren Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. UITGAVEN, HOOFDSTUK II, III en IV, kapitaaldienst. 1950 GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen! OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. 42.371,51 41.636,51 735,— 3.036,04 11.494,35 18.792,59 28.892,15 18.789,27 19.992,— 38.781,27 memorie 389,— J| 389,— 389,- memorie 4.641,35 memorie 4.641,35 4.641,35 memorie 5.813,— memoncl f memona memoB 5.813,— HOOFDSTUK II. Algemeen beheer. Restaurarie van de raadszaal en andere vertrekken voor representatieve doeleinden inkoop van een drukmachine voor de gemeentelijke drukkerij Buitengewone aflossing van geldleningen overgebracht van Hoofdstuk XVI Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk II HOOFDSTUK III. Openbare veiligheid. b delig s'ot overgebracht van Hoofdstuk I 2 Teruggaaf van waarborgsommen, gestort door ex- ploi nten van huurauto's ter voldoening aan het regie- men autovervoer personen E tengewone aflossing van geldleningen, overgebracht van Hoofdstuk XVI A ischaffing van brandweermateriaal R sten van het inrichten van de woning Bagijriestraat 16b ten behoeve van het brandweerpiket K >sten verbonden aan overneming en uitvoering der P.R.A.-werkzaamheden door de gemeentepolitie Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk III HOOFDSTUK IV. Volksgezondheid. Nadelig slot overgebracht van Hoofdstuk I 2 Maken van een droogkamer en wasvertrek in het paviljoi.1 voor besmettelijke ziekten Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. 3.981,08 37.655,43 41.6 6,51 42.371,51 12.997,95 1.340,— 3.036,04 10.705,— 28.892,15 18.792,59 10.099,56 GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 389,— memorie memorie 4.641,35 thans voorgedragen. 58.000,- 58.000,— 58.000,— memorie memorie 27.500,— 24.585,— <1 'IP'

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 49