memorie memorie Transporteren OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. GERAAMD Transporteren UITGAVEN, HOOFDSTUK I en II, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. HOOFDSTUK II. Algemeen beheer. Uitkering uit het Gemeentefonds, bedoeld in artikel 2, onder a, der wet van 15 Juli 1929 (S. 388), sedert gewijzigd (jaarwedden-uitkering) a. betreffende het op het dienstjaar betrekking hebbende uitkeringstijdvak4.500, b. betreffende een vroeger uitkeringstijdvakmemorie INKOMSTEN, HOOFDSTUK I en II, gewone dienst. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. in het vorig jaar. memorie 68.220,— memorie memorie memorie memorie BEDRAG thans voorgedragen. 1.371.470,43 68.220,— 386.745,02 memorie 25.720,— memorie 25.500,— 42.500,— memorie 93.720,— 93.720,— HOOFDSTUK I. Vroegere diensten. Batig slot van de gewone dienst der rekening over het vorige dienstjaar Bijdrage van Hoofdstuk I 1 van de kapitaaldienst tot voorlopige dekking van het netto nadelige saldo van de gewone dienst van het vorige dienstjaar Bijdrage uit de tweede afdeling van het gemeentefonds ter dekking van de geaccumuleerde tekorten van vroegere dienstjaren Achterstallige inkomsten van vorige dienjstaren. Bijdrage van de gemeente Leeuwarderadeel ingevolge art. 9, 2e lid van de grenswijzigingsbeschikking Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk I HOOFDSTUK I. Vroegere diensten. Nadelig slot van de gewone dienst der rekening over het vorige dienstjaar Bijdrage aan Hoofdstuk I 1 van de kapitaaldienst tot (gedeeltelijke) dekking van de naar de kapitaaldienst over gebrachte nadelige saldi van de gewone dienst van vorige dienstjaren Bijdrage aan Hoofdstuk I 1 van de kapitaaldienst wegens netto batig saldo van de gewone dienst van het vorige dienstjaar Rente van geldleningen, gesloten ter financiering van nadelige saldi van de gewone dienst van vorige dienst jaren Aflossing van geldleningen, gesloten ter financiering van nadelige saldi van de gewone dienst van vorige dienst jaren Achterstallige uitgaven van vorige dienstjaren 4.500,- HOOFDSTUK II. Algemeen beheer. Jaarwedde en ambtstoelage van de Burgemeester f Jaarwedden van de Wethouders Jaarwedde van de Secretaris Jaarwedde van de Ontvanger 13.530,— 19.200,— 9.734,— 8.000,— memorie mem< rie 93.720,- Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten. Nadelig slot van Hoofdstuk I memorie memorie

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 4