Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 140 BIJLAGE NO. 140. Aan de Gemeenteraad. Th. van Huysteeleraar in de Aardrijkskunde aan het Stedelijk Gymnasium, verzoekt hem, wegens zijn be noeming tot leraar aan het Barlaaus Gymnasium te Amsterdam, met ingang van 1 September 1950 uit eerstgenoemde functie ontslag te verlenen. Onder overlegging van de betrekkelijke stukken geven wij U in overweging te besluiten: het gevraagde ontslag eervol te verlenen met ingang van 1 September 1950. Leeuwarden, 17 Augustus 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, M.H. GEERTS, 1.-Burgemeester T. BAKKER, Secretaris. Verzonden 23 Augustus 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 513