INKOMSTEN, HOOFDSTUK VII, kapitaaldienst. HOOFDSTUK VII. Batig slot van Hoofdstuk VII UITGAVEN, HOOFDSTUK VII, kapitaaldienst. HOOFDSTUK VII. 654 655 656 657 Eigendommenniet voor de openbare dienst bestemd. Batig slot overgebracht van Hoofdstuk I 2 Opbrengst van de verkoop van gemeente-eigen dommen Bijdragen in de kosten van voortdurend onderhoud der van particulieren overgenomen straten Opbrengst wegens afkoop van het onderhoud van grafzerken 658 Afkoop van grondpacht en eeuwige renten 659 Bijdrage van Hoofdstuk VII van de gewone dienst (jaarlijkse aflossing ener geldlening, door de gemeente verstrekt) 660 Bijdrage van Hoofdstuk VII van de gewone dienst Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG 353.250,95 675,— thans voorgedraget 450,— 1.721,40 1.832,— 1.700,— memorie memorie memorie memorie memorie 1.832,— memorit memont memont ïemoa memont 2.426,71 1.700,— 1.700- Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven 359.629,35 3.532,— 2.392,27 357.237,08 3.532,- 4.126,7- 1950 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Eigendommen, met voor de openbare dienst bestemd. Aankoop van rentegevend goed .ruggaaf van gestorte bijdragen in de kosten van voortdurend onderhoud der van particulieren over genomen straten Kosten overname Ericadorp Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk VII Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. 2.392,27 GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 2.392,27 359.629,35 memorie memorie I 3.532,- memone 4.126,74 memorie

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 52